Kockázatértékelés

Kiemelkedően fontos a munkakörnyezetben fellelhető kockázatok azonosítása és értékelése. Szolgáltatásunk segítségével részletes kockázatértékelést végzünk, figyelembe véve az aktuális jogszabályi követelményeket (pl. Munkavédelmi törvény) és a szakmai legjobb gyakorlatokat. Az átfogó értékelés során azonosítjuk a lehetséges veszélyforrásokat, és kidolgozzuk a megelőzési és kezelési stratégiákat.

Zajszintmérés

A munkahelyeken jelentkező zajterhelés komoly kockázatot jelenthet a dolgozók egészségére és biztonságára. Célunk a zajszintmérés segítségével azonosítani és értékelni a zajforrásokat, valamint megfelelő intézkedéseket javasolni a zajterhelés csökkentése érdekében. Az általunk nyújtott szolgáltatás pontos méréseken és a vonatkozó munkavédelmi jogszabályok betartásán alapul.

Biztonsági adatlap kezelés

A veszélyes anyagokkal való munkavégzés során a biztonsági adatlapok kezelése létfontosságú. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő biztonsági adatlapok beszerzésében, kezelésében és rendszerezésében. Ezáltal biztosítjuk, hogy a dolgozók szükség esetén könnyen hozzáférjenek a megfelelő információkhoz a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban, és betartsák a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás alapvető fontosságú a dolgozók biztonsága és egészsége szempontjából. Szakértőink speciálisan kidolgozott tréningeket és oktatási programokat kínálnak, amelyek segítenek a dolgozóknak megérteni a munkavédelmi előírásokat, az esetleges kockázatokat és a megfelelő védőintézkedéseket. Az oktatásaink figyelembe veszik a jogszabályi kötelezettségeket és az iparági legjobb gyakorlatokat, hogy biztosítsuk a dolgozók megfelelő képzését és tudatosságát a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdésekben.

Munkavédelmi szempontú audit

A munkavédelmi audit hatékony eszköz a vállalkozások számára annak érdekében, hogy felmérjék és javítsák a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet. Tapasztalt csapatunk átvizsgálja a vállalkozás munkavédelmi rendszerét, és azonosítja az esetleges hiányosságokat vagy szabálytalanságokat a jogszabályi előírásokhoz viszonyítva.

Az audit eredményeinek alapján részletes jelentést készítünk, amely tartalmazza a megállapított problémákat és javaslatokat a fejlesztésre. Segítünk a vállalkozásnak a hiányosságok korrigálásában és a munkavédelmi rendszer hatékonyabbá tételében, hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és biztosítsa a dolgozók biztonságát és egészségét.

Védőfelszerelés és személyi védőeszköz (PPE) tanácsadás

A megfelelő védőfelszerelés és személyi védőeszközök (PPE) kiválasztása és használata elengedhetetlen a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából. Szolgáltatásunk magában foglalja a PPE-k felmérését, az alkalmazásukra vonatkozó előírások és jogszabályok áttekintését, valamint ajánlásokat a megfelelő védőeszközök kiválasztásához és használatához. Ezzel segítünk a vállalkozásoknak biztosítani a megfelelő védőfelszerelést a dolgozók számára a munkahelyi kockázatok csökkentése érdekében.

Munkahelyi balesetvizsgálat és incidenskezelés

A munkahelyi balesetek és incidensek nemcsak súlyos veszélyt jelenthetnek a dolgozókra, hanem jelentős hatással lehetnek a vállalkozásra is. Szolgáltatásunk segítségével részletes balesetvizsgálatot végzünk, hogy azonosítsuk a balesetek okait, elemérezzük az incidens következményeit és javaslatokat tegyünk a hasonló esetek megelőzésére. Emellett segítünk a munkahelyi incidensek megfelelő dokumentálásában és jelentésében az előírt jogszabályoknak megfelelően.