egyéni védőeszközök kategóriái

Az egyéni védőeszközök kategóriái

A védőeszközök védelmi szintjük alapján három (1.,2.,3.) kategóriába tartoznak Az első kategóriába azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni. Eszerint az 1-es kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
covid 19 kockázatértékelés

A COVID-19 járvány miatt szükséges kockázatértékelés aktualizálása

Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette az újkoronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegséget. A járvány terjedése folyamatosangyorsul: míg az első 1 millió esetet 100 nap alatt regisztrálták, addig 2020 késő nyarán már100 óra elég volt a milliós ugrásokhoz. Magyarországon sincs olyan munkahely, amely valamilyen módon ne lenne érintve a Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
üzemi baleset

Az üzemi balesettel kapcsolatos leggyakoribb kérdések

Mi az üzemi baleset? Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, amely: Mi alapján minősíthető a baleset üzemi balesetnek? A baleset üzemiségének elbírálásánál figyelembe kell venni a baleset összes körülményét (hol, mikor történt, hogyan következett be a baleset, stb.), és ez alapján kell határozatot hozni a baleset üzemiségének elismeréséről, vagy elutasításáról. Munkavégzéssel összefüggő balesetek Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
foglalkozási megbetegedés

Mi a foglalkozási megbetegedés? Hogyan bizonyítható?

A foglalkozási megbetegedés az a betegség, egészségkárosodás, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett. A foglalkozási megbetegedés általában hosszabb tartamú behatás következtében kialakuló egészségi állapotromlás.  Ha a munkavégzéssel összefüggésben nem baleset éri a munkavállalót, hanem a munkavégzés körülményei miatt tartós egészségkárosodást szenved, akkor lehetséges orvosszakmai eljárást követően foglalkozási megbetegedést Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
irodai munkavédelem

Irodai munkavédelem, oktatási tematika

A képernyős munkavégzés főbb egészségkockázati tényezői Irodai munkavédelem, irodai berendezések biztonsága Képernyő Billentyűzet  Irodai munkahely kialakításának követelményei Munkaasztal, munkafelület Munkaszék Lábtámasz Irattartó Munkavédelem, munkakörnyezet helyes kialakítása irodákban Mozgástér Megvilágítás Tükröződés és fényvisszaverődés Munkahelyi zaj Klíma Sugárzás Szoftverergonómia ember-gép kapcsolat Programkialakítók feladata

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
munkavédelmi törvény

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyűlés a következő Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta