munkavédelmi szakember foglalkoztatása

Munkavédelmi szakember foglalkoztatásának kötelezettségére vonatkozó szabályok

A Munkavédelmi törvény minden munkáltató részére kötelezővé teszi munkavédelmi szakember foglalkoztatását, az alábbi részletezésből azonban kiderül, hogy a kisebb vállalkozások egyszerűbb módon is megoldhatják. Minden munkáltatónak a foglalkoztatottak létszámától, és tevékenységének veszélyességi osztályától függően kell foglalkoznia a munkavédelemmel. Előfordulnak olyan esetek, ahol csak a szaktevékenység elvégzéséhez szükséges munkavédelmi szakember, máshol heti, Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
veszélyességi osztályok

Tevékenységek veszélyességi osztályba sorolása

Ágazati számjel Gazdasági tevékenység megnevezése I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 02 ErdőgazdálkodásKivéve:02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 05 Szénbányászat 06 Kőolaj-, földgázkitermelés 07 Fémtartalmú érc bányászata 08 Egyéb bányászat 09 Bányászati szolgáltatás 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártásaKivéve:16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
baleseti táppénz

Baleseti táppénz, általános tudnivalók

Ki jogosult baleseti táppénzre?  Baleseti táppénz csak akkor állapítható meg, ha a bejelentett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv [kifizetőhely, vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal) határozattal megállapította. Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítása fennállása alatt, vagy a biztosítása megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
egyéni védőeszközök kategóriái

Az egyéni védőeszközök kategóriái

A védőeszközök védelmi szintjük alapján három (1.,2.,3.) kategóriába tartoznak Az első kategóriába azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni. Eszerint az 1-es kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
covid 19 kockázatértékelés

A COVID-19 járvány miatt szükséges kockázatértékelés aktualizálása

Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette az újkoronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegséget. A járvány terjedése folyamatosangyorsul: míg az első 1 millió esetet 100 nap alatt regisztrálták, addig 2020 késő nyarán már100 óra elég volt a milliós ugrásokhoz. Magyarországon sincs olyan munkahely, amely valamilyen módon ne lenne érintve a Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
üzemi baleset

Az üzemi balesettel kapcsolatos leggyakoribb kérdések

Mi az üzemi baleset? Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, amely: Mi alapján minősíthető a baleset üzemi balesetnek? A baleset üzemiségének elbírálásánál figyelembe kell venni a baleset összes körülményét (hol, mikor történt, hogyan következett be a baleset, stb.), és ez alapján kell határozatot hozni a baleset üzemiségének elismeréséről, vagy elutasításáról. Munkavégzéssel összefüggő balesetek Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
foglalkozási megbetegedés

Mi a foglalkozási megbetegedés? Hogyan bizonyítható?

A foglalkozási megbetegedés az a betegség, egészségkárosodás, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett. A foglalkozási megbetegedés általában hosszabb tartamú behatás következtében kialakuló egészségi állapotromlás.  Ha a munkavégzéssel összefüggésben nem baleset éri a munkavállalót, hanem a munkavégzés körülményei miatt tartós egészségkárosodást szenved, akkor lehetséges orvosszakmai eljárást követően foglalkozási megbetegedést Bővebben……

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta
irodai munkavédelem

Irodai munkavédelem, oktatási tematika

A képernyős munkavégzés főbb egészségkockázati tényezői Irodai munkavédelem, irodai berendezések biztonsága Képernyő Billentyűzet  Irodai munkahely kialakításának követelményei Munkaasztal, munkafelület Munkaszék Lábtámasz Irattartó Munkavédelem, munkakörnyezet helyes kialakítása irodákban Mozgástér Megvilágítás Tükröződés és fényvisszaverődés Munkahelyi zaj Klíma Sugárzás Szoftverergonómia ember-gép kapcsolat Programkialakítók feladata

Szerző: Szabó József | Közzétéve: telt el a közzététel óta